Hp Cho Ra

 

ng kia c được t tiền

Mua vui tm đến Ga đền xi ty*

Bi co, xập xm, ch x...

T tiền đội nn ra đi dần dần

Tưởng rằng cờ bạc dễ ăn

T ra n thủng ti quần khng hay

By giờ, nhn lại trắng tay

Bần ơi! c thấu nỗi ny cho chưa !

 

Đen đỏ tay ng vốn thượng thừa

Thế m vo chiếu chỉ chn thua !

Cờ gian, chắc mẻm nh ng hốt

Bạc lận, hay đu chng n va !

"C lũ" đ lm ng xnh vnh

"Ph thng" bo hại cụ te tua !

Tiền gi*, bị bốn gi* chm hết

Tổ trc nn ng hp cho ra !

 

T Lắc

 

 

* Garden City * SSI * Gi Cơ, R, Chuồn, Bch