DANH SÁCH THÂN CHỦ BẢO TRỢ

Chú ư ! Chú ư !!! Quư vị có thể đăng tên điện thoại cơ sở thương mại nơi danh mục này với lệ phí thấp nhất cho nguyên năm. Xin gọi 818-884-8271

 

BÁC SĨ Y KHOA

ĐIỆN THOẠI

 

 

B.S. ABRAM NGUYỄN, M.D

(714) 903-0446

 

 

B.S. NGÔ PHÙNG HỶ, M.D

(626) 237-0135

 

 

B.S. TRẦN VĂN TÚ, M.D

(626) 285-7598

 

 

B.S. WONG JUSTIN

(213) 617-8301

 

 

 

 

 

 

BÁC SĨ NHA KHOA

 

 

 

N.S. BÙI VÂN ANH, D.D.S

(818) 757-0017

 

 

N.S. CAROLINE HIỀN ĐỖ, D.D.S

(818) 886-6660

 

 

N.S. DANIEL NGUYỄN, D.D.S.

(626) 288-9126

 

 

N.S. DONG KEUN PARK, D.D.S.

(818) 832-2828

 

 

N.S. JIN PARK, D.D.S

(818) 832-2828

 

 

N.S. KEVIN LÊ HOÀNG THÁI, D.D.S.

(818) 757-8953

 

 

N.S. NGUYỄN CAO HUY, D.D.S.

(818) 785-4282

 

 

N.S. NGUYỄN MAI KIỀU LOAN, D.D.S.

(818) 772-5187

 

 

N.S. PHẠM THANH TÚ, D.D.S.

(818) 757-7070

 

 

N.S. THÁI QUỲNH QUANG, D.D.S.

(818) 904-0224

 

 

N.S. TRẦN HOÀNG THÙY VÂN, D.D.S.

(818) 882-8025

 

 

 

 

 

 

BÁC SĨ NHĂN KHOA

 

 

 

 

 

B.S. ANDY KONGSAKUL, O.D.

(818) 774-2020

 

 

B.S. KELLY HIỀN TRẦN, O.D.

(818) 888-1098

 

 

B.S. LAURA HÀ, O.D.

(818) 345-2010

 

 

 

 

 

 

BÁC SĨ THẨM MỸ

 

 

 

B.S. ABRAM NGUYỄN, M.D.

 

 

 

B.S. EUGENE WU, M.D. (CÔ THU NGA)

(626) 458-0014

 

 

B.S. HÀ HOÀNG ĐÔNG, D.O.

(626) 457-1118

 

 

B.S. TRẦN TIỄN SUM M.D.

(818) 430-7564

 

 

 

 

 

 

B.S. CHỈNH XƯƠNG & CHÂM CỨU

 

 

 

B.S. DAVID VAN, D.C.

(818) 518-6204

 

 

B.S. PHẠM HOÀNG TRUNG, D.C.

(714) 775-2026

 

 

DOLE CHÂM CỨU - DƯỢC THẢO

(818) 887-1656

 

 

 

 

 

 

BÀN GHẾ GIƯỜNG NỆM

 

 

 

FURNITURE GALLERY

(818) 993-6339

 

 

PARADISE FURNITURE

(818) 886-8330

 

 

 

 

 

 

BẢO HIỂM

 

 

 

AIG (LÊ QUAN)

(818) 274-8702

 

 

ALLSTATES INSURANCE (ÁI LIÊN)

(818) 345-2600

 

 

ASKME INSURANCE (XE – NHÀ – TM)

(818) 345-1500

 

 

JOHN H. NGUYỄN (NY LIFE & ANTHEM)

.(818) 518-8187

 

 

ĐỖ THÁI LIÊN (STATE FARM)

(818) 592-0055

 

 

HẢI TRIỀU TOD TẠ (MERCURY)

(818) 534-6295

 

 

LIÊN NGUYỄN (METLIFE  & ANTHEM)

(818) 268-9342

 

 

MEDICARE (ANH HUẨN - CHỊ NGA)

(714) 686-2460

 

 

SIMON LƯƠNG SĨ (FARMERS–HEALTH)

(818) 996-4567

 

 

 

 

 

 

BEAUTY SALON

 

 

 

TIEN'S HAIR

(818) 996-5155

 

 

 

 

 

 

BEAUTY SUPPLY

 

 

 

MAGIC BEAUTY SUPPLY

(818) 344-8275

 

 

SPA BEAUTY SUPPLY

(626) 288-7891

 

 

SPATECH

(800) 866-6377

 

 

 

 

CAR STEREO -  VIDEO CAMERA - ALARM

 

 

 

 

 

THÁI TRẦN

(661) 600-3954

 

 

 

 

 

 

CH̀A KHÓA - ỐNG KHÓA

 

 

 

ĐÔNG TRẦN

(818) 921-5055

 

 

 

 

 

 

CHỤP H̀NH - QUAY PHIM

 

 

 

BRANDON & THANH

(818) 307-2374

 

 

PHẠM ĐĂNG CƯỜNG

(714) 210-9535

 

 

 

 

 

 

CHUYỂN TIỀN - GỞI HÀNG

 

 

 

CELLULAR AVENUE (ANH MINH)

(818) 881-8599

 

 

VEXPRESS (KIM PHÚ)

(818) 450-6603

 

 

 

 

 

 

COMPUTER SERVICES

 

 

 

ĐINH KIÊM

(818) 518-6306

 

 

 

 

 

 

CREDIT CARD

 

 

 

NORTH AMERICAN BANKCARD

(626) 826-1478

 

 

 

 

 

 

DI TRÚ - DỊCH VỤ

 

 

 

DI TRÚ & XĂ HỘI

(626) 288-0908

 

 

INS IMMIGRATION SERVICES

(626) 312-9651

 

 

U.S. FINANCIAL & INVESTMENT

(626) 927-9578

 

 

VIỆT NAM DỊCH VỤ

(714) 531-3608

 

 

 

 

 

 

 

 

DU LỊCH - VÉ MÁY BAY

 

 

 

TARZANA TOUR (VÉ MÁY BAY)

(818) 996-1628

 

 

VEXPRESS (VÉ MÁY BAY)

(818) 450-6603

 

 

 

 

 

 

ĐỊA ỐC - TÀI CHÁNH - THUẾ VỤ

 

 

 

ANA FUNDING

(714) 636-2299

 

 

ANHDY NGUYỄN (COLDWELL BANKER)

(818) 667-7000

 

 

BILLY B̀NH VŨ

(818) 326-8635

 

 

CAO TUYẾT PHƯƠNG (R.S. & ASSOCIATES)

(818) 625-2863

 

 

DAVID VŨ

(818) 590-3908

 

 

DƯƠNG THỤC HẰNG (RODEO REALTY)

(818) 571-2863

 

 

FINANCIAL CHOICE SERVICES

(818) 807-9453

 

 

HẢI NGUYỄN (HNT)

(818) 554-0145

 

 

JACKIE HOANG

(818) 667-7000

 

 

PHILLIPS B̀NH VƠ

(805) 428-5486

 

 

PIERRE HẢI HOÀNG

(818) 518-7169

 

 

REALTY & MORE

(818) 383-8569

 

 

SAM SÁU NGUYỄN

(818) 486-7056

 

 

VALLEY FINANCIAL

(818) 717-0939

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI - CELL PHONE

 

 

 

CELLULAR AVENUE

(818) 881-8599

 

 

NETCOM CELLULAR

(818) 781-3999

 

 

 

 

 

 

HẬU SỰ

 

 

 

ROSE HILLS (QUAN LÊ)

(818) 274-8702

 

 

 

 

 

 

HOA

 

 

 

MAY FLOWER

(818) 397-8958

 

 

 

 

 

 

LUẬT SƯ - V.P. LUẬT PHÁP

 

 

 

ALEX HUỲNH

(818) 633-0305

 

 

JOE CHÂU NGUYỄN

(818) 705-4796

 

 

KATHY LƯƠNG, ESQ

(800) 298-4098

 

 

MINH TRÂM

(626) 523-3136

 

 

LƯƠNG ĐỨC HỢP (KAREN NGUYỄN)

(714) 895-1436

 

 

NGUYỄN THÀNH Ư, ESQ

(818) 344-1651

 

 

 

 

 

 

NHÀ IN - NHÀ SÁCH

 

 

 

EMPIRE PRINTING

(909) 395-8850

 

 

VĂN BÚT

(714) 895-7080

 

 

TÚ QUỲNH

(714) 265-9188

 

 

TỰ LỰC

(714) 531-5290

 

 

 

 

 

 

NHÀ MAY - SỬA QUẦN ÁO

 

 

 

VĂN QUÂN

(626) 288-3447

 

 

SỬA QUẦN ÁO (BÀ AN)

.(818) 397-8958

 

 

 

 

 

 

PHARMACY

 

 

 

TNH PHARMACY

(818) 881-2998

 

 

VINA PHARMACY

(818) 345-6534

 

 

 

 

 

 

PHONG THỦY

 

 

 

NGHỊ (YEE)

.(818) 383-9629

 

 

 

 

 

 

SỬA NHÀ CỬA–VẬT LIỆU XÂY CẤT

 

 

 

ĐIỆN LẠNH A/C & HEATING (TONY)

(818) 614-4235

 

 

APL GLASS

(626) 571-0135

 

 

BỬU VƠ

.(818) 996-7663

 

 

CƯỜNG THAY KIẾNG

(626) 617-8078

 

 

CƯỜNG HANDYMAN

(818) 961-4935

 

 

DN FLOORING & WINDOWS

(626) 478-7914

 

 

EURO TILE & MARBLE

(818) 468-6562

 

 

HÙNG RÂU CONSTRUCTION

(818) 390-2545

 

 

IRON WORKS – MR. VƠ

(818) 996-5289

 

 

LEE GENERAL  CONSTRUCTION (HUY LE)

(818) 370-0847

 

 

LV CONSTRUCTION

(626) 534-1944

 

 

MICHIEL ROOFING

(818) 725-8609

 

 

ELECTRICAL SERVICES (PETER)

(818) 642-6689

 

 

PLUMBING (VINH)

(818) 614-7013

 

 

SG WINDOWS

(626) 572-7778

 

 

TCN HANDYMAN

(818) 668-7573

 

 

VAN CONSTRUCTION

(818) 238-7623

 

 

VAN LE CONSTRUCTION (THINH LE)

(818) 970-5584

 

 

VINH HANDYMAN

(818) 614-7013

 

 

 

 

 

 

SỬA XE - BODY - SMOG

 

 

 

CANOGA SMOG CHECK

(818) 887-7060

 

 

JOHN'S AUTO BODY & REPAIR

(818) 785-0257

 

 

PROFESSIONNAL #1 AUTO REPAIR

(818) 713-9267

 

 

T & T AUTO SERVICE & BODY

(818) 343-3860

 

 

USA GENERAL AUTO REPAIR

(818) 996-4926

 

 

VALLEY SMOG CHECK

(818) 344-1599

 

 

 

 

 

 

TIỆM ĂN - NHÀ HÀNG

 

 

 

PHỞ 999 (RESEDA)

(818) 705-1899

 

 

PHỞ 999 (VAN NUYS)

(818) 782-1899

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG HỌC - HUẤN LUYỆN

 

 

 

LỚP COMPUTER

(818) 776-0802

 

 

DẠY LÁI XE (MR. H̉A)

(818) 458-1002

 

 

DẠY NỐI LÔNG MI

(818) 344-8271

 

 

DISCOVERY (TRƯỜNG DẠY KÈM)

(818) 746-7060

 

 

SUNFLOWER (TRƯỜNG THẨM MỸ)

(714) 331-6788

 

 

TAEKWONDO SAN FERNANDO VALLEY

(818) 668-7782

 

 

TAMMY BEAUTY  ACADEMY

(714) 875-8486

 

 

THIẾU LÂM KIENANDO NGUYỄN LÂM

(818) 357-3641

 

 

TRƯỜNG LUẬT (SILICON VALLEY)

(408) 580-7586

 

 

VIỆT NGỮ HÙNG VƯƠNG

(818) 346-1373

 

 

VIỆT NGỮ THÍCH CA-ĐA BẢO

(818) 708-8074

 

 

VIỆT NGỮ VĂN LANG

(818) 789-3506

 

 

VOVINAM VIỆT VƠ ĐẠO

(818) 370-0847

 

 

VRMA 2 MUSIC

(818) 700-8762

 

 

 

 

 

 

LINH TINH

 

 

 

HƯỚNG DẪN QUỐC TỊCH MIỄN PHÍ

(818) 486-7056

 

 

FOOD BANK CAO NIÊN

(818) 675-2306

 

 

MẪU GIÁO MIỄN PHÍ

(818) 486-7056 

 

 

SỨC KHỎE (MILLENNIUM CARE)

(805) 428-5486